Sunday, May 17, 2009

Dilema Siswazah Masa Kini? : Pengangguran! Jalan Keluar?


Cabaran globalisasi merubah pelbagai perkara, budaya hidup yang merangkumi nilai, pemikiran serta tingkahlaku seseorang individu. Alam kerjaya menjadi semakin rumit dan kompleks. Pada masa yang sama, kelompok siswazah yang dilahir semakin ramai. Maka, persaingan sengit bagi mendapatkan sesuatu pekerjaan adalah fenomena normal dewasa ini.

"Personaliti jadi kriteria utama majikan" tajuk berita akhbar kosmo pada 17 Mei 2009 sempena Karnival Kerjaya dan Keusahawanan 2009 (K3G) mulai 15-17 Mei 2009 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur anjuran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) benar-benar menyentuh benak minda ini. Kemahiran Berkomunikasi, Keyakinan Diri, Personaliti dan Pengalaman adalah 4 ciri penting yang perlu ada pada setiap graduan jika mereka ingin mencari pekerjaan.

Selain itu, Jobstreet.com di dalam bengkel kerjayanya di NRIC 09, USM pada 18 Mei 2009 ada menyatakan hasil kajian tentang dilema graduan masakini. Ia wajar difikirkan semua. Kajian mereka mendapati 56% graduan didapati mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang lemah, 36% pula mempunyai karektor dan personaliti yang lemah serta 33% meminta gaji dan faedah kerjaya yang tidak realistik.

Maka, persoalannya, adakah kualiti ketrampilan diri para graduan secara keseluruhannya masih ditahap rendah?. Mengapa mereka tidak memanfaatkan kehidupan alam kampus selama 3 atau 4 tahun untuk meningkatkan kualiti diri. Atau, adakah mereka terlalu sibuk dengan kehidupan rutin siswa (makan, tidur, menonton bola sepak, berpasangan serta belajar) sahaja?. Dimanakah tika dan waktu mahasiswa dapat mengilap dinamika idealisme perjuangan yang menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh?. Adakah mereka seolah-olah terputus dengan masyarakat luar kampus dan negara?.

Persoalan-persoalan ini bukan sahaja memerlukan jawapan, bahkan jauh lebih penting daripada itu bagaimana mereka yang prihatin terhadap pembangunan mahasiswa dan generasi muda berusaha secara bersungguh dan strategik serta bersepadu menjayakan agenda Keperibadian Unggul atau lebih dikenali sebagai Towering Personality seperti mana yang dikumandangkan oleh kerajaan, badan-badan sivil dan sebagainya. Jika, tidak diusahakan sekarang, bila lagi!. Ayuh, marikan kita jayakan pembinaan sebuah tamadun yang gemilang di negara.

Kreativiti dan Inovasi perlu dikembangkan


Kreativiti dan inovasi amat diperlukan di dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Manusia sering memikirkan apakah jalan terbaik untuk sesuatu perkara. Ia diterjemahkan melalui pelbagai cara dan tindak tanduk. Ia mungkin berupaya merubah cara hidup, pemikiran serta budaya.

Tatkala, meneliti kehidupan mahasiswa masakini, terdapat usaha-usaha yang serius membudayakan kreativiti dan inovasi. National Creativity and Innovation Competition (NRIC) 2009 yang pada 15-18 Mei 2009 anjuran Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), Universiti Sains Malaysia (USM) selama 3 tahun berturut-turut wajar diraikan dan dikembangkan serta disemarakkan di kalangan generasi muda

Final Year Project (FYP) siswa tahun akhir yang diketengahkan oleh 19 Pusat Pengajian Tinggi perlu terus diberikan dorongan, sokongan dana serta promosi yang lebih mengakar di kalangan generasi muda. Cabaran globalisasi, memerlukan mereka tampil dengan dinamika ilmu, kemahiran serta keupayaan yang pelbagai. Persoalannya, apakah budaya masyarakat meraikan budaya kreatif dan inovasi secara serius?.Atau, adakah sekadar, penyertaan pertandingan demi mengondol hadiah semata?..Yang jelas, persoalan ini perlu dirungkai secara tuntas oleh semua pihak samada kerajaan, pusat pengajian tinggi, swasta, badan masyarakat sivil dan sebagainya. Matlamat akhir, perlu meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan kos yang lebih berpatutan dan bukan peluang pihak kapitalis global mengaut keuntungan semaksima mungkin.